Jogállása

A Reménysugár Habilitációs Intézet (a továbbiakban: Intézet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) hatálya alá tartozik. A Szociális törvény 4.§ (1) bekezdése h) pontjára tekintettel, a 67.§ (2) bekezdése szerint: fogyatékos személyek számára ápolást, gondozást nyújtó intézmény. Költségvetési szerv.

Az Intézet a szociális közfeladatát, valamint egyéb tevékenységét a mindenkor hatályos alapító okirata szerint látja el.

Álláspályázataink

Kapcsolat

1223 Budapest, Kápolna utca 3.
E-mail cím: remenysugar@rhi.hu
Központi telefonszám: 06 1 424 0810
Fax: 06 1 424 0811