Közérdekű adatok RHI
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. Szervezeti struktúra
1.1.3. Az intézmény vezetői
1.1.4. Ügyfélkapcsolati vezető - Nem releváns
1.2. Felügyelt költségvetési szervek - Nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek - Nem releváns
1.4. Közalapítványok - Nem releváns
1.5. Lapok - Nem releváns
1.6. Felettes szerv
1.7. Költségvetési szervek - Nem releváns
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok - Nem releváns
2.3. Közszolgáltatások
2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
2.4. Nyilvántartások - Nem releváns
2.5. Nyilvános kiadványok - Nem releváns
2.6. Döntéshozatal, ülések - Nem releváns
2.7. Döntések, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Pályázatok - Nem releváns
2.9. Hirdetmények - Nem releváns
2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Lunczer Krisztina
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai - nem releváns
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek - nem releváns
2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél - nem releváns
2.11. Közzétételi listák
2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. Gazdálkodási adatok, a működés törvényessége
3.1. Ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája - Nem releváns
3.1.2. Az állami számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok - fenntartói ellenőrzések
3.1.4. A működési statisztika
3.2. Költségvetési adatok, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.3. Gazdasági adatok
3.3.1. A foglalkoztatottak (létszám és bérköltségek)
3.3.2. Támogatások
3.3.3. 5 m. Ft feletti szerződések (üvegzseb)
3.3.4. Egyéb kifizetések
3.3.5. Európai unió által támogatott fejlesztések
3.3.6. Közbeszerzés
4. Nem releváns adatok
4.1. Testületi szerv adatai - Nem releváns
4.2. Az szgyf alaptevékenységéről tájékoztató angol nyelven - Nem releváns
4.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai - Nem releváns
4.4. Felügyelt gazdálkodó szervezetek - Nem releváns
4.5. Felügyelt közalapítványok - Nem releváns
4.6. Felügyelt költségvetési szervek - Nem releváns
4.7. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok ügyintézés/nyomtatványok - Nem releváns
4.8. Közszolgáltatások - Nem releváns
4.9. A szerv nyilvántartásai - Nem releváns
4.10 Nyilvános kiadványok - Nem releváns
4.11. Testületi döntéshozatal, ülések - Nem releváns
4.12. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Nem releváns
4.13. Hatósági hirdetmények - Nem releváns
4.14. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó adatok - Nem releváns

Álláspályázataink

Kapcsolat

1223 Budapest, Kápolna utca 3.
E-mail cím: remenysugar@rhi.hu
Központi telefonszám: 06 1 424 0810
Fax: 06 1 424 0811